Marco Geppi

Marco Geppi's picture
Marco Geppi
Research associate
Dipartimento di Chimica, Università di Pisa, via Risorgimento 35, 56126 Pisa
Telephone: 
+39 050 2219.289
Second telephone number: 
+39 050 2219.352
Fax: 
+39 050 2219.260
Email: 
mg@dcci.unipi.it
Short Curriculum Vitae: 
-
Research Interests: 
-