Maria Rosaria Tinè

Maria Rosaria Tinè's picture
Maria Rosaria Tinè
Research associate
Dipartimento di Chimica, Università di Pisa, via Risorgimento 35, 56126 Pisa
Telephone: 
+39 050 2219.268
Fax: 
+39 050 2219.260
Short Curriculum Vitae: 
-
Research Interests: 
-