LIFE+ SOREME-projekt põhineb projekti MERCSORB tulemustel („Rehvijäätmetest parima olemasoleva sorbendi üheastmeline tootmine elavhõbeda eemaldamiseks gaasivoost: väävliga impregneeritud süsinik”), mida on rahastanud Euroopa Komisjon 6. raamprogrammi koostöise uurimisprojektina alalõigu „Väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid hõlmav horisontaalne uurimine” kaudu. Projekti tulemusena kirjeldati sorbendi tootmist laboritingimustes ning projekteeriti ja eelrakendati projekti prototüüp.
SOREME-projekt näitab, kuidas uuenduslik sorbent toimib tavaoludes ja esitleb laborikatsete kaudu selle elavhõbeda absorbeerimise võimet seadme üldise talitluse ning sorbendi pidevtootmise optimeerimisega ja demonstreerimisega pooltööstuslikul ning tööstuslikul tasemel.

SWOT & Conclusions

SOREME_management structure_Page_13

LIFE+ programmi

SOREME toetaja on LIFE+, EL-i keskkonna- ja looduskaitseprojektide rahastaja kogu Euroopas.